SEZONSKO ZNIŽANJE DO -55%

MENI

IZJAVA O ZASEBNOSTI

1. Uporaba pravilnika o zasebnosti
Ta pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju tudi: „pravilnik“) velja za vse uporabnike domače spletne strani www.peppermint-street.com (v nadaljnjem besedilu: spletna stran), ki jo upravlja podjetje MINT studio, Irena Kotnik, s.p.

Izraz osebni podatek pomeni katerokoli informacijo, ki se nanaša na posameznika, to je na določeno ali določljivo fizično osebo; določljiva oseba je tista, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov ali lastnosti, ki so značilne za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

Z uporabo spletnih mest uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša z vsemi določbami tega pravilnika.

2. Splošne določbe
Ponudnik spletne strani zagotavlja, da nikoli in na noben način ne bo zlorabil osebnih podatkov, razkritih preko spletne strani.

Osebni podatki in kontaktne informacije uporabnikov spletnih mest ne bodo razkrite tretjim osebam, razen če to zahteva zakonodaja ali v s tem soglaša privoli uporabnik (kot je opisano v nadaljevanju).

Registrirani uporabniki se lahko enostavno in hitro odjavijo od prejemanja e-pošte ponudnika, in sicer tako, da na e-poštni naslov info@peppermint-street.com pošljejo zahtevek.

3. Politika varovanja zasebnosti
Ponudnik spoštuje zasebnost vseh uporabnikov. Vse ponudnikove internetne dejavnosti so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo. Ta pravilnik določa načela varovanja osebnih podatkov, ki urejajo odtujitev informacij, ki jih ponudnik zbere o uporabnikih spletna mesta. Ponudnik obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 , s spremembami; ‘Zakon o varstvu osebnih podatkov’). Podatki se zbirajo v imenu ponudnika, ki je ‘upravljavec podatkov’ po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

4. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Uporabniki lahko obiskujejo spletno mesto brez kakršnegakoli razkritja osebnih podatkov.

Če uporabnik opravi nakup preko spletne strani www.peppermint-street.com, uporabnik s ponudnikom sklene pogodbeno razmerje. Uporabnik je zaprošen, da razkrije potrebne osebne podatke v postopku nakupa in izvedbe transakcije. Za odgovarjanje na povpraševanja uporabnikov, za namene posameznih naročil ali druge namene, navedene spodaj, lahko ponudnik o uporabnikih zbira naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva, spol, elektronski naslov, naslov za dostavo (ulico, hišno številko, mesto), telefonsko številko, številko prenosnega telefona, starost in druge metrične podatke (kot so telesne dimenzije uporabnika). Ponudnik beleži tudi informacije o nakupih uporabnikov v spletni trgovini, in sicer: datum naročila, naročene izdelke in njihovo ceno, skupni znesek naročenih izdelkov, datum odpreme naročila, datum prejema naročila, informacije o odpovedi pogodb in vračilu izdelkov ter način plačila (plačilna sredstva). Ponudnik ne zbira podatkov o plačilu s kreditno kartico, ki ga uporabnik posreduje preko spletne strani; ti podatki se zbirajo le pri ponudnikih plačil s kreditnimi karticami.

Če se uporabnik prijavi na prejemanje spletnih novic, se prijavlja na obveščanje o ugodnostih. Ob registraciji je zaprošen, da razkrije elektronski naslov, ime, priimek, spol. Po vpisu tega osebnega podatka in potrditvi, da se strinja s tem pravilnikom, uporabnik na svoj e-naslov prejme potrditveno e-sporočilo. Uporabnik se strinja, da mu ponudnik po e-pošti pošilja novice, nasvete in informacije v zvezi s prodajo. Po kliku na povezavo, vsebovano v ponudnikovem e-sporočilu, bo uporabnik začel na svoj e-naslov prejemati novice, s katerim ga bo ponudnik redno obveščal o novostih.

Uporabnik je bil obveščen in se strinja, da ima ponudnik pravico osebne podatke, ki mu jih je posredoval uporabnik, obdelovati, dokler ima uporabnik status registriranega uporabnika in še eno leto po prenehanju tega statusa, druge osebne podatke pa ima pravico obdelovati toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev zadevnega namena obdelave osebnih podatkov in za obvezno arhiviranje v skladu z veljavno zakonodajo, ne da bi to posegalo v obveznosti ponudnika, ki izhajajo iz posebnih predpisov. Soglasje uporabnika za obdelavo osebnih podatkov je prostovoljno, uporabnik pa ima pravico, da to soglasje prekliče s pisnim obvestilom o preklicu, poslanim ponudniku, z elektronsko pošto, poslano na e-naslov info@peppermint-street.com.

Po preklicu soglasja mora ponudnik podatke trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da se jih ne more več povezati z določenim uporabnikom. Pravice uporabnikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov so splošno določene v 20. poglavju Zakona o varstvu osebnih podatkov in med drugim vključujejo pravico do posodobitve ali izbrisa podatkov iz informacijskega sistema ponudnika, pravico do izpisa osebnih podatkov, ki so predmet obdelave s strani ponudnika, in pravico do vložitve obvestila pri Organu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije v primeru suma nepooblaščene obdelave osebnih podatkov.

Za namene statistike o stopnji obiska spletnih mest, ponudnik zbira tudi IP naslove omrežij, prek katerih uporabniki dostopajo do spletnih mest. Ti podatki pa niso osebni podatki.

Ponudnik na spletnih mestih uporablja piškotke v namen prepoznati uporabnike. Vendar piškotki ne razkrivajo osebnih informacij o uporabnikih.

5. Namen obdelave podatkov
Ponudnik obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

– registracijo/prijavo uporabnikov na spletna mesta ter zagotovitev določenih pravic in dostop do določenih sekcij spletnih mest registriranim/prijavljenim uporabnikom;

– vodenje evidence registriranih/prijavljenih uporabnikov na spletnih mestih ter statistične, trženjske in druge analize in raziskave v zvezi z registriranimi/prijavljenimi uporabni;

– redno obveščanje uporabnikov (po navadni in e-pošti ter z SMS sporočili) o posebnih ponudbah, ugodnostih, akcijah in novostih, obstoječih in novih izdelkih, modnih nasvetih in novostih;

– pošiljanje člankov, katalogov, e-časopisov in e-knjig;

– opravljanje storitev ponudnika v okviru delovanja spletne trgovine kot tudi drugih spletnih mest, kar vključuje:

(i) opravljanje potrebnih dejanj, povezanih s prodajnimi in nakupnimi transakcijami ali izvedbo katerekoli druge pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, vključno s sprejemanjem in obdelavo uporabnikovega naročila, preverjanjem plačila, odpremo izdelkov in odpošiljanjem uporabnikovega naročila, ter

(ii) opravljanje povezanih storitev skrbi za uporabnike, vključno s storitvami, povezanimi s poslovanjem ponudnika, kot so reklamacije, garancija in po-prodajne storitve, povpraševanje o mnenju uporabnikov o izdelkih in storitvah ponudnika, ki uporabniku omogočajo korist v okviru relevantnih posebnih ponudb ali promocij, izvedba raziskav o izdelkih, lajšanje in obdelava iskanj ter povpraševanj uporabnikov o izdelkih in storitvah ponudnika, posredovanje informacij o najnovejših izdelkih in storitvah ponudnika, izboljšanje izdelkov in storitev ponudnika za uporabnika ter izvedba nagradnih žrebanj, natečajev in drugih promocijskih dejavnosti.

6. Uporaba in razkritje osebnih podatkov tretjim osebam
Ponudnik uporablja zbrane osebne podatke zgolj za namene, povezane z njegovimi poslovnimi dejavnostmi, kot je opisano zgoraj. Zaposleni pri ponudniku so dolžni spoštovati zaupnost informacij, posredovanih s strani uporabnikov, v skladu z veljavno zakonodajo.

Strinjate se, da lahko ponudnik omogoči, da na razpolago ali prenese osebne podatke o uporabniku povezanim podjetjem ponudnika v Evropski uniji, ki jih lahko uporabljajo za namene, navedene v delu “Namen obdelave podatkov” (vključno z opravljanjem in trženjem lastnih storitev teh podjetij).

Strinjate se, da se lahko osebni podatki razkrijejo tudi tretjim osebam v primerih, ko ponudnik ali povezana podjetja ponudnika razumno presodijo, da je takšno razkritje potrebno za preprečitev goljufije, skladnost z zakonskimi zahtevami, izvrševanje ali obrambo zakonitih pravic ponudnika ali kateregakoli povezanega podjetja , ali v povezavi s korporativnimi dejavnostmi, kot so združitev, prevzem, prodaja ali nakup poslovnih sredstev in drugo.

7. Razkritje osebnih podatkov obdelovalcem
Seznanjeni ste in se strinjate, da se osebni podatki lahko razkrijejo drugim osebam za omogočanje izvedbe pogodb, katerih stranka je uporabnik sam, ali za druge namene, omenjene v tem dokumentu, ali za omogočanje vseh koristi relevantnih posebnih ponudb in promocij za uporabnike. Ponudnik uporablja storitve drugih oseb za izvajanje funkcij v njegovem imenu (obdelovalci podatkov), kot so: izpolnjevanje naročil, dostava paketov, pošiljanje pošte in elektronske pošte, pošiljanje besedilnih sporočil (SMS), opravljanje trženjske podpore, obdelava plačil s kreditnimi karticami, opravljanje storitev preverjanja prevar in opravljanje storitev za stranke. Te osebe bodo imele dostop do osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo teh funkcij, vendar jih ne bodo smele uporabljati za noben drug namen ter jih morajo obdelovati v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

S prostovoljno včlanitvijo ali prijavo na spletna mesta ali z naročilom izdelkov od ponudnika se strinjate, da ponudniku ni potrebno izpolniti njegovih obveznosti o obveščanju po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, ampak zadostuje objava zadevnih obvestil na njegovem spletnem mestu.

8. Samodejno zabeležene informacije (neosebni podatki)
Ko dostopate do spletnih mest (kot neregistrirani/neprijavljeni uporabnik), se nekatere neosebne informacije (vrsta uporabljenega internetnega brskalnika, število obiskov, povprečen čas, porabljen na spletnem mestu, število gledanih spletnih mest) beležijo samodejno. Te informacije se uporabljajo kot povratne informacije za izboljšanje privlačnosti spletnih mest, njihovih vsebin in funkcionalnosti. Takšni neosebni podatki o uporabnikih se lahko nadalje obdelujejo s strani ponudnika ali prenesejo tretjim osebam, razen če uporabnik pošlje zahtevek za prekinitev takšne obdelave podatkov na e-poštni naslov info@peppermint-street.com.

Piškotki in spletni svetilniki

Piškotki so majhne datoteke, ki se začasno hranijo na trdem disku uporabnika in ki spletnemu mestu omogočajo, da ob naslednjih obiskih prepozna uporabnikov računalnik. Ponudnik uporablja piškotke izključno za zbiranje informacij o uporabi spletnega mesta. Podatki, ki jih omogočijo piškotki, so anonimni, niso povezani z osebnimi podatki ter ne predstavljajo osebnih podatkov. Spletni svetilniki, poznani tudi kot tehnologija ene slikovne pike ali prozorni gif ali akcijske značke, se lahko rabijo na spletnih mestih. Tehnologija spletnih svetilnikov ponudnika omogoča, da ve, kateri obiskovalci/uporabniki so kliknili na ključne elemente (kot so povezave ali grafika) na spletnih mestih ali v e-pošti ponudnika. Podatki, ki jih omogočijo spletni svetilniki, so anonimni, niso povezani z osebnimi podatki ter ne predstavljajo osebnih podatkov. Uporabnik ima možnost, da izključi piškotke/spletne svetilnike z uporabo nastavitev brskanja, ter tako piškotke in spletne svetilnike kadarkoli onemogoči.

9. Varnost

Ponudnik namerava varovati in upravljati osebne podatke vseh uporabnikov svojih spletnih mest v skladu s predpisi EU. Ponudnik je sprejel vse ustrezne tehnične, organizacijske in osebne ukrepe v skladu z direktivami EU in drugimi veljavnimi slovenskimi zakoni, vključno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, v povezavi z obdelavo podatkov, da bi ohranil osebne podatke svojih uporabnikov varne in zaščitene pred slučajnim ali nezakonitim uničenjem, namerno in nenamerno izgubo, nezakonitim ravnanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred vsemi drugimi nezakonitimi načini obdelave.

10. Mladoletne osebe
Ponudnik vsem staršem in skrbnikom priporoča, da svoje otroke poučijo o varnem in odgovornem ravnanju z osebnimi podatki na internetu. Osebe, mlajše od 18 let, ne smejo razkriti svojih osebnih podatkov preko njegovega spletnega mesta brez dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli namerno zbiral kakršnihkoli osebnih informacij od nobene osebe, mlajše od 18 let, ali jih kakorkoli uporabil ali razkril tretjim osebam brez dovoljenja. V povezavi z navedenim ponudnik predpostavlja, da so uporabniki njegovih spletnih mest stari 18 let ali več.

11. Povezave na druga spletna mesta
Nekatere strani na spletnih mestih lahko vsebujejo povezave do drugih ponudnikov/drugih podjetij znotraj ali izven ponudnika. Ko uporabniki zapustijo spletna mesta ponudnika, je priporočeno, da skrbno preverijo in preberejo načela o varovanju osebnih podatkov za vsako posamezno drugo spletno mesto, ki zbira osebne podatke. Ponudnik ne nadzira vseh informacij, ki jih vsebujejo te povezave, in načel za varovanje osebnih podatkov, ki veljajo za druga mesta, ter ni odgovoren za nobeno vsebino, blago ali storitve, ki jih ponujajo. Uporaba spletnih mest iz povezav je predmet pogojev in pogodb, ki veljajo za ta druga spletna mesta.

12. Pravice uporabnikov
Uporabniki lahko zaprosijo za kakršnekoli informacije o pogojih ali pravilniku o zasebnosti, s sporočilom na naslednji e-naslov: info@peppermint-street.com.

Uporabnik, ki ne želi več prejemati ponudnikovih obvestil, sporočil ali novic, lahko prekliče prejemanje tako, da pošlje zahtevek za preklic na e-naslov:info@peppermint-street.com

13. Spremembe pravilnika
Ponudnik lahko ta pravilnik kadarkoli spremeni ali dopolni.

Uporabniki bodo obveščeni o kakršnihkoli spremembah tega pravilnika na spletni strani in/ali na spletnih mestih, ki jih ponudnik smatra za primerne. Z uporabo spletnih mest po obvestilu o spremembah pravilnika, uporabnik v celoti sprejema in se strinja s spremembami pravilnika.

14. Reševanje sporov in sodna pristojnost
Pravna razmerja med uporabniki spletnih mest in ponudnikom se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov bodo pristojna sodišča Slovenije.

15. Ugodnosti članstva v naši trgovini
S prijavo oz. registracijo v naši trgovini ste deležni ugodnosti, ki jih ponujamo:

  • ob naročilih vam ni potrebno več izpolnjevati polj z vašimi podatki, saj so ti že vpisani,
  • imate možnost pregleda preteklih nakupov,
  • brez ponovnega klikanja na izdelke lahko ponovite naročilo,
  • če ste prijavljeni na e-novice, boste pravočasno izvedeli o novostih in naši akcijski ponudbi,
  • prijatelje lahko presenetite z darilom za rojstni dan ali drugo posebno priložnost kar po pošti.

16. Končne določbe
Če je katera določba tega pravilnika neveljavna iz kakršnega koli razloga, to ne vpliva na veljavnosti ostalih določb in pravilnika kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje kot neobstoječa in se pravilnik uporablja brez te določbe.

Ta pravilnik o zasebnosti velja od dne 1.2.2018 dalje.


btt