SEZONSKO ZNIŽANJE DO -55%

MENI

Nagradna igra

Peppermint Street je nova spletna trgovina. Ob odprtju trgovine, bi vas radi malce pockrljali in vam podarjamo obleko s cvetličnim potiskom!

Vse, kar morajte storiti je, da vpišete svoje podatke v prazna polja in k sodelovanju povabite prijatelje! Vsako povabilo, je dodatna točka 😉 Zato le pošljite čim več vabil, da povečate možnost zmage.

Pravila tekmovanja:

  1. Pravila nagradne igre »PS nagradna igra«
  2. Kaj je nagrada? Obleka s cvetličnim potiskom v vrednosti 35,90 €.
  3. Kako lahko sodelujete? Sodelujete lahko vsi, ki imate aktiven Facebook profil, ter v prazna polja vpišete vse potrebne in zahtevane podatke, ter kliknite “Sodeluj”. Nato vam ponudbimo možnost, da delite nagradno igro tudi s prijatelji. To vam prinese dodatno točko za sodelovanje, kar vam poviša možnost za zmago.
  4. Kdo lahko sodeluje? Sodelujete lahko vsi, ki imate aktiven Facebook profil in so stari nad 14 let.
  5. Ali je nakup pogoj za sodelovanje? Ne, naročilo ni pogoj za sodelovanje.
  6. Ima nagrada določen rok veljavnosti? Da, nagradna igra traja do 31. 10. 2014.
  7. Koliko časa traja nagradna igra? Nagradna igra traja 24 dni.
  8. Kdo je nagrajenec? Nagrajenec bo izbran z računalniškim sistemom, ki bo naključno izbral nagrajenca.
  9. Na kakšen način bo nagrajenec obveščen? Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronskem naslovu in/ali po telefonu. V primeru obvestila po elektronskem naslovu mora nagrajenec odgovoriti na to sporočilo (ali klikniti na potrditveno povezavo), da potrdi prejem sporočila.

Pravila so veljavna od 7. 10. 2014.

 

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre PS nagradna igra!

1. Kdo prireja nagradno igro?

Organizator Peppermint Street nagradne igre »PS nagradna igra« je podjetje INTER LUKS s.p., Metnaj 27, 1295 Ivančna Gorica.

Za podelitev nagrade jamči organizator nagradne igre.

2. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra se prične 7. 10. 2014 in se zaključi 31. 10. 2014.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je pridobiti nove člane in njihove kontakte za Peppermint Street spletno trgovino na strani www.peppermint-street.com, povečati prepoznavnost podjetja, promovirati blagovno znamko Peppermint Street v Sloveniji, pospeševanje prodaje in promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja z uporabniki.

4. Definicija pojmov

Kot “sodelujoči” se definira vsaka oseba, ki odda svoje podatke. Vsak sodelujoči mora dovoliti organizatorju dostop do svojih osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov), ki se uporabljajo zgolj za izvedbo nagradne igre, statistično obdelavo podatkov ter izvajanje trženjskih aktivnosti.

Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno s pravili sodelovanja. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo s pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre »PS nagradna igra«.

5. Potek nagradne igre

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki oddajo svoje podatke in, ki po svoji želji delijo obvestilo o nagradni igri s svojimi prijatelji.

6. Vrste nagrad in načini pridobitve teh vrst nagrad

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za:

Nagrada: obleko s cvetličnim potiskom Peppermint Street, v vrednosti 35,90 €.

Nagrajenca bomo določili s pomočjo računalniškega programa, ki bo med vsemi sodelujočimi naključno izbral nekoga, ki bo prejel nagrado. Nagrajenec bo o tem obveščen po elektronski pošti in/ali sms sporočilu.

Pridržujemo si pravico do objave imen in priimkov nagrajencev na Facebook strani Peppermint Street.

7. Potegovanje za nagrado

Za razpisano nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja igre, na katerikoli način sodelovanja, določen v 5. točki teh pravil akcije. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre.

Objava nagrajenca bo izvršena v roku petih dni od določitve nagrajenca, preko elektronskega naslova info@peppermint-street.com. Nagrajenec bo kontaktiran preko e-pošte.

8. Določitev nagrajencev

Določitev nagrajenca nagradne igre za nagrade bo določil izvajalec nagradne igre od začetka trajanja nagradne igre 7. 10. 2014 na naslovu INTER LUKS s.p., Metnaj 20, 1295 Ivančna Gorica.

9. Objava nagrajencev

Zmagovalec in prejemnik nagrade bo obveščen o zmagi preko elektronske pošte in/ali sms sporočilu.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

Nagrajencu bo nagrada obleka s cvetličnim potiskom poslana na dom oziroma na naslov, ki ga bo navedel v potrditvenem e-sporočilu.

Če se nagrajenec posameznega kroga nagradne igre ne odzove na elektronsko sporočilo izvajalca v roku 10 dni (ne pošlje potrditvenega elektronskega sporočila), se sklepa, da se je nagrajenec odpovedal nagradi. V tem primeru nagrado prejme naslednji registrirani član, pri čemer izvajalec določi rok, v katerem mora novi izvajalec odgovoriti na elektronsko sporočilo in posredovati osebne podatke. V kolikor tudi drugi izžrebani nagrajenec ne posreduje podatkov v roku, se sklepa, da se je tudi ta oseba odpovedala nagradi. V tem primeru prejme nagrado še naslednji registrirani član. Tretji nagrajenec mora posredovati osebne podatke v roku, ki ga določi izvajalec. V kolikor jih ne, se tudi ta odpove nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre Peppermint Street, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad, nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

V primeru okoliščin, na katere (so)organizator ne more vplivati (višja sila), lahko (so)organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek spletne strani https://www.peppermint-street.com, če je to potrebno, pa tudi na druge načine, obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator in soorganizatorji si pridržujejo pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo organizator in soorganizatorji sodelujoče obveščali na spletni strani https://www.peppermint-street.com ter na Facebook strani Peppermint Street. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@peppermint-street.com.

Odločitev organizatorja in soorganizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s splošnimi pogoji Peppermint Street-a.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.

V skladu z navedenim se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade IINTER LUKS, Marko Kotnik s.p., Metnaj 20, 1295 Ivančna Gorica posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.

Akontacijo dohodnine za nagrado plača nagrajenec sam. Nagrajenec je seznanjen z dejstvom, da organizator od podeljene nagrade ne more in ni dolžan obračunati akontacije dohodnine, ker se ne šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku in da mora nagrajenec za prejeto nagrado vložiti pri davčnem uradu, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register, »Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov« in sicer v 7 dneh od dneva prejema nagrade. Napoved se lahko vloži tudi preko portala eDavki, če ima nagrajenec digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM CA, AC NLB).

Na podlagi napovedi DURS izda odločbo o višini akontacije za dohodnino od drugega dohodka v 15 dneh od dneva vložitve napovedi. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve.

Z globo 200 do 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (323. člen ZDavP-2).

Obračun akontacije dohodnine bo pripravil organizator in podatke preko e-pošte v 7 dneh po zaključku nagradne igre posredoval nagrajencu. Če nagrajenec organizatorju v roku 14 dni po zaključku nagradne igre ne posreduje podpisanega strinjanja o plačilu akontacije dohodnine, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

11. Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka odrasla oseba, ki je pravilno izpolnila vse zahtevane podatke v nagradni igri.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi akcije in njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v akciji, prav tako ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju, ki nagradno igro prireja.

12. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo

Pravila izvedbe so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, INTER LUKS, Marko Kotnik s.p., Metnaj 20, 1295 Ivančna Gorica  ter na spletni strani https://www.peppermint-street.com/nagradna-igra.

13. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

INTER LUKS, Marko Kotnik s.p. kot pogodbeni obdelovalec v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov sodelujočih.

Upravljalec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene:

– vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov,

– ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije,

– raziskave trga,

– obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter

– za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je upravljavec s pogodbo zaupal organizatorju nagradne igre. Pogodba zavezuje organizatorja nagradne igre k zagotavljanju ustreznih postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Za namene kontaktiranja udeleženec dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo.

Navedene podatke lahko podjetje INTER LUKS, Marko Kotnik s.p., Metnaj 20, 1295 Ivančna Gorica obdeluje le za zgoraj navedene namene, in sicer do preklica oz. najkasneje do trenutka, ko bo dosežen namen, za katerega so bili podatki zbrani.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov.

Naslov, davčna številka in davčna izpostava se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljalec podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

– potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;

– posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

– dati informacijo o metodah obdelave podatkov

– izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

14. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja akcije prekliče svoje sodelovanje za nagrado, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@peppermint-street.com. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izključi iz sodelovanja.

15. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Komisija ima pravico iz žreba diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih so končne.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 7. 10. 2014.

btt